Често задавани въпроси

Не, защото алиминиевата решетка е анодно покрита в съответствие със спецификациите за морско качество.

В зоната, където ще бъдат монтирани дренажът Star Drain и дренажът Aqua Drain. Консултирайте се с архитекта, изпълнителя или специалиста в областта на строителството на мястото за инсталиране на дренажа. Очевидно е, че в районите със силни валежи трябва да се монтира по-широк канал, например Aqua Drain, а в по-сухите райони - по-тесен канал, например Star Drain.

  • Star Drain 65/100 - 360 л/м.
  • Aqua Drain 50/100 - 330 л/м.
  • Aqua Drain 100/100 - 400 л/м

Да, с подходящи инструменти те могат да бъдат скъсени. Не забравяйте да отстраните всички остри ръбове след скъсяването на ПBX - канала и на алуминиевата решетка.

Да, Aqua Drain 50/100 е специално проектиран за това приложение. Височината му от 50 мм го прави приложим за тази цел.

Да, всички продукти, проектирани от PCK Belgium, могат да се рециклират на 100%. Следователно както пластмасовият канал, така и алуминиевата решетка подлежат на рециклиране